Zajednica tehničke kulture Grada Samobora potiče, promiče i skrbi se o razvitku tehničke kulture na području Grada Samobora i omogućuje ostvarivanje zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture zbog kojih se u nju udružuju, usklađuje djelovanje udruga tehničke kulture i gradskih strukovnih saveza udruga tehničke kulture, a osobito ostvarivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.


Zajednica je pravni slijednik ranije društvene organizacije (udruženja građana) Narodne tehnike – saveza organizacija za unapređenje tehničke kulture općine Samobor i preuzima sva njezina prava i obveze, te svu imovinu.


Zajednica tehničke kulture Grada Samobora osnovana je 17. siječnja 1997.


Osnivači zajednice: Društvo inžinjera i tehničara Grada Sambora, FAG Enthusia Planck, Oltimer klub Samobor, Radio Klub Samobor, Radio Klub Tule i Vužić te Zrakoplovni klub Parafreek.


Prvi predsjednik :Josip Burica: 1997. – 2001.
Predsjednik: Damir Čučić: 2001. – 2005.
Predsjednik: Krešimir Motočić: 2005. – 2015.
Predsjednik: Stjepan Črnjak: 2015. –

 

Zajednica  tehničke kulture  Grada Samobora

        Tijela ZTKGS – Mandatno razdoblje 2017 – 2021

Predsjednik: Stjepan Črnjak
Podpredsjednik: Ivan Vlainić
Tajnik: Siniša Pavešić (do 31.5.2018)
Franjo Bašić   (od 1.6.2018)

 

        Izvršni odbor

Predsjednik: Stjepan Črnjak
Članovi: Ivan Vlainić
Zlatko Matičić
Krešo Bišćan
Janko Radigović
Mladen Novosel
Dejan Gvozdanović
Boško Odak
Marko Terihaj

        Nadzorni odbor

Predsjednik: Nenad Jamić
Članovi: Miljenko Mogulić
Erik Gašpar

        Sud časti

Predsjednik: Igor Takač
Članovi: Ivica Knežević
Miljenko Petrac