Ustrojstvo

Zajednica tehničke kulture Grada Samobora potiče, promiče i skrbi se o razvitku tehničke kulture na području Grada Samobora i omogućuje ostvarivanje zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture zbog kojih se u nju udružuju, usklađuje djelovanje udruga tehničke kulture i gradskih strukovnih saveza udruga tehničke kulture, a osobito ostvarivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Zajednica je pravni slijednik ranije društvene organizacije (udruženja građana) Narodne tehnike – saveza organizacija za unapređenje tehničke kulture općine Samobor i preuzima sva njezina prava i obveze, te svu imovinu.

Zajednica tehničke kulture Grada Samobora osnovana je 17. siječnja 1997.

Osnivači zajednice: Društvo inžinjera i tehničara Grada Sambora, FAG Enthusia Planck, Oltimer klub Samobor, Radio Klub Samobor, Radio Klub Tule i Vužić te Zrakoplovni klub Parafreek.

Prvi predsjednik : Josip Burica:  1997 – 2001.

Predsjednik: Damir Čučić:  2001. – 2005.

Predsjednik: Krešimir Motočić:  2005. – 2015.

Predsjednik: Stjepan Črnjak: 2015. – danas

 

Zajednica  tehničke kulture  Grada Samobora

Tijela ZTKGS – Mandatno razdoblje 2017 – 2021

Predsjednik: Stjepan Črnjak

Podpredsjednik: Ivan Vlainić

Tajnik: Siniša Pavešić (do 31.5.2018)

Franjo Bašić (od 1.6.2018)

Izvršni odbor

Predsjednik: Stjepan Črnjak

Članovi: Ivan Vlainić

Zlatko Matečić

Janko Radigović

Mladen Novosel

Dejan Gvozdanović

Boško Odak

Marko Terihaj

Nadzorni odbor

Predsjednik: Nenad Jamić

Miljenko Mogulić

Erik Gašpar

Sud časti

Predsjednik: Igor Takač

Ivica Knežević

Miljenko Petrac