Zajednica tehničke kulture grada Samobora
Vi ste posjetitelj broj 316469 od 30.11.2016. g.   Online imamo: posjetitelja: 5

Poziv na 30. zasjedanje Skupštine

Urbroj: 01-08/2021-SČ
Samobor, 29.3.2021.
Sukladno člancima 40. i 47a Statuta ZTK Grada Samobora sazivam 30. redovitu sjednicu Skupštine
Zajednice tehničke kulture grada Samobora.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela zasjedanja
a. radno predsjedništvo,
b. verifikacijsko povjerenstvo,
c. zapisničar,
d. ovjerovitelji zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa 29. skupštine održane 22.12.2020.
3. Izvještaji
a. Izvještaj o radu ZTKGS i financijskom poslovanju u 2020. godini
b. Izvještaj o radu Nadzornog odbora
c. Izvještaj o radu Suda časti
4. Inicijative i prijedlozi
Sukladno mjerama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite u cilju
zaštite zdravlja, prema odluci Izvršnog odbora ZTK Grada Samobora od 17.3.2021. godine sjednica
skupštine će se održati elektronički.
Glasanje o predloženim odlukama delegati mogu provesti od 7. do 9. travnja 2021. godine do 24:00
sati.
Predsjednik ZTKGS
Stjepan Črnjak, dipl.ing.građ.


povratak

UDRUGE ČLANICEZajednica tehničke kulture grada Samobora                     © • By: Miljenko Mogulić 2019.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com