Zajednica tehničke kulture grada Samobora
Vi ste posjetitelj broj 299771 od 30.11.2016. g.   Online imamo: posjetitelja: 7

poziv na redovito 27. zasjedanje Skupštine

Urbroj: 02-15/2019-SČ
Samobor, 15.11.2018.


Predmet: poziv na redovito 27. zasjedanje Skupštine

Sukladno članku 40. Statuta ZTK Grada Samobora sazivam 27. redovito zasjedanje Skupštine
Zajednice tehničke kulture grada Samobora, koje će se održati 10. prosinca 2019. godine u
dvorani srednjih škola Samobor, Andrije Hebranga 26, s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:
1. Otvaranje 27. redovitog zasjedanja
2. Izbor radnih tijela zasjedanja
   a. radno predsjedništvo,
   b. verifikacijsko povjerenstvo,
   c. zapisničar,
   d. ovjerovitelji zapisnika
3. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva i verifikacija mandata zastupnika
4. Usvajanje zapisnika sa 26. skupštine održane 20.6.2019.
5. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu
6.
Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture -
Informacija
7. Inicijative i prijedlozi
8. Razno

Dokumente možete skinuti na linku: http://www.ztkgs.dptk-inf.hr/download.php
nakon prijave.

Predsjednik ZTKGS
Stjepan Črnjak, dipl.ing.građ.

povratak

UDRUGE ČLANICEZajednica tehničke kulture grada Samobora                     © • By: Miljenko Mogulić 2019.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com