Poziv na redovito 23. zasjedanje Skupštine

Zasjedanje Skupštine će se održati u utorak, 14. studenog 2017. godine u maloj dvorani Srednje strukovne škole Samobor, Andrije Hebranga 26, s početkom u 18:00 sati.

 

Poštovani,
Udruge članice ZTKGS Zastupnici-predstavnici članica u Skupštini ZTKGS Sukladno članku 47. Statuta ZTK Grada Samobora i suglasnosti Izvršnog odbora donešenoj na 3. sjednici održanoj 17. listopada 2017. godine, sazivam 23. redovito zasjedanje Skupštine Zajednice tehničke kulture grada Samobora.
Zasjedanje Skupštine će se održati u utorak, 14. studenog 2017. godine u maloj dvorani Srednje strukovne škole Samobor, Andrije Hebranga 26, s početkom u 18:00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red
1. Otvaranje zasjedanja i izbor radnih tijela:
a. Radnog predsjedništva i Verifikacijskog povjerenstva b. Zapisničara
c. Dva ovjerovitelja zapisnika
2. Verifikacija zapisnika s 22. zasjedanja Skupštine ZTKGS
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga financijskog plana i programa rada ZTKGS za 2018.
godinu
4. Razno
Zahvaljujem se na odzivu i srdačno Vas pozdravljam,