Zajednica tehničke kulture grada Samobora
Vi ste posjetitelj broj 283675 od 30.11.2016. g.   Online imamo: posjetitelja: 15

Samoborska speleološka škola

Speleološki klub “Samobor”, u suradnji s JU Pećinski park Grabovača, ove je godine u razdoblju od 16. 3. – 21. 4. na području Pećinskog parka Grabovača i Perušića organizirao 11. samoborsku speleološku školu. Škola je organizirana prema planu i programu Hrvatskog speleološkog saveza i u skladu s preporukama Međunarodne speleološke unije. Voditelj škole bio je instruktor speleologije Krešimir Motočić. Škola je održana kroz četiri dvodnevna terena na području Perušića.

Speleološku školu upisalo je pet polaznika: Tomislav Špehar, Jelena Milković, Milan Milković, Mario Paral i Petra Žeželj.

Teorijska nastava održavala se u prostorijama Općine Perušić i Javne ustanove. Terenski dio škole održan je u speleološkim objektima na području Pećinskog parka Grabovača, Perušića te na penjalištu Oteš u blizini Donjeg Pazarišta. Polaznici su svladali klasične i suvremene tehnike penjanja i spuštanja, kretanja kroz spilje i jame te stekli niz novih znanja koja će im omogućiti da se aktivno uključe u rad na istraživanju, inventariziranju i zaštiti speleoloških objekata Hrvatske i Pećinskog parka Grabovača. Tijekom škole polaznici su posjetili Medinu spilju, Laudonovu jamu te Budinu ledenicu.

Polaganje ispita održano je 21. 4. kod Laudonove jame. Svi su uspješno položili ispit te stekli naziv speleolog-pripravnik. Podjela diploma bila je u Info centru JU Pećinski park Grabovača.

Zahvaljujemo se na suradnji i potpori JU Pećinski park Grabovača i općini Perušić.

Krešimir Motočić, instruktor speleologije HSS-a

više o školi >>>


povratak

UDRUGE ČLANICEZajednica tehničke kulture grada Samobora                     © • By: Miljenko Mogulić 2019.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com