Zajednica tehničke kulture grada Samobora
Vi ste posjetitelj broj 299772 od 30.11.2016. g.   Online imamo: posjetitelja: 7

Radio klub Samobor

Radio klub “Samobor” je osnovan 1948. godine u Samoboru kao neprofitna strukovna udruga radioamatera sa zadaćom koordinacije radioamaterskih aktivnosti i promidžbe djelatnosti te osposobljavanja (edukacije) starih i novih – sa posebnim naglaskom: mladih članova (djece). Radio klub “Samobor” je član Hrvatske radioamaterske udruge, a ista je članica Međunarodnog radioamaterskog udruženja (IARU) koje je pak punopravni član Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU).

Radio klub “Samobor” je pak u opsegu vlastitih interesa – interesa članstva radio kluba – na VHF/UHF/SHF opsezima, u razdoblju od 70-tih godina pa sve do danas ostvarivao vrhunske europske (među prvih deset klubova) i hrvatske rezultate (četiri godine prvaci hrvatske – na različitim opsezima, kumulativno i pojedinačno).

više o Radio


povratak

UDRUGE ČLANICEZajednica tehničke kulture grada Samobora                     © • By: Miljenko Mogulić 2019.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com