Za Članice

Preporuka Hrvatske zajednice tehničke kulture

Savjeti za članice HZTK na kojoj objašnjavamo često postavljena pitanja iz područja upravljanja i financija udruga.

U prilogu dokument za preuzimanje i printanje

Pojmovi koje objašnjavamo:

 • BONOVI ZA MOBILNE TELEFONE
 • ČLANSTVO U UDRUZI
 • ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA, KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DEVIZNA BLAGAJNA
 • DONACIJE
 • EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU
 • EVIDENCIJA PRIHODA PO POSEBNIM PROPISIMA IZ JAVNIH IZVORA I OD TRANSFERA (donacije)
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
 • FINANCIJSKI PLANOVI
 • FISKALIZACIJA
 • FIZIČKE OSOBE U NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
 • IMOVINA UDRUGE
 • INVENTURA
 • IZVJEŠTAVANJE UDRUGA KOJE PRIMAJU DONACIJE IZ JAVNIH IZVORA (= državnog ili lokalnog/regionalnog proračuna)
 • KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO UDRUGE
 • LIKVIDACIJA UDRUGE
 • MALE UDRUGE I VRIJEDNOST IMOVINE
 • NABAVA I AMORTIZACIJA
 • NOVČANA SREDSTVA UDRUGE
 • PLAĆANJE GOTOVINOM
 • PLAĆA U POREZNOM SMISLU, DOPRINOSI ZA ZAPOSLENIKE
 • POREZ NA DOBIT
 • POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA
 • POTRAŽIVANJA
 • PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
 • PRIHODI I GOSPODARSKA DJELATNOST UDRUGA, ULAZAK U SUSTAV PDV-a
 • PRESTANAK RADA UDRUGE ZBOG NEODRŽAVANJA SKUPŠTINE
 • PROMJENA PODATAKA UDRUGE
 • PRORAČUNSKI KORISNICI
 • RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA temeljem Ugovora o djelu, studentskog ili autorskog ugovora
 • RAČUNI UDRUGE, IZDAVANJE RAČUNA AKO UDRUGA NIJE U SUSTAVU PDV-a
 • REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • REGISTAR UDRUGA
 • SITNI INVENTAR
 • SLUŽBENA PUTOVANJA
 • SKUPŠTINA I DRUGA TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGE
 • SPONZORSTVO
 • STATUT I DRUGI AKTI UDRUGE
 • TROŠKOVI RADA ZAPOSLENIKA
 • VLASTITA SREDSTVA UDRUGA
 • ZAPOSLENICI UDRUGA (neoporeziva uplata u III. mirovinski stup, pravo na naknadu za prijevoz u slučaju bolovanja) itd