Centar tehničke kulture

Centar tehničke kulture Grada Samobra, Perkovčeva 59 Samobor

Budući da je izgradnja Centra tehničke kulture usvojena u sklopu projekata Mape razvoja Grada Samobora, kao privremeno rješenje Zajednica tehničke kulture Grada Samobora je dobila u najam dio bivšeg prostora Komunalca na adresi Perkovčeva 59.

Ovo kvalitetno prijelazno rješenje, do konačnog trajnog dobivanja adekvatnog prostora na lokaciji nekadašnje vojarne Taborec, omogućava povoljnije uvjete za kvalitetniji i masovniji rad s obzirom na to da su se do sada sve aktivnosti odvijale na dislociranim mjestima koja nisu omogućavala velik broj termina i raznovrsnost sadržaja.

Važno je napomenuti da u zadnjih par godina Zajednica ima povećanje aktivnosti. Potreba za Centrom su neophodne za kvalitetan rad i kontinuitet koji ima zajednica u ovom trenutku.

Kako u ovom trenutku Centar tehničke kulture je djelomično u funkciji obzirom na veličinu prostora koji koristimo, sprovode se programi Tehničke kulture za djecu i mlade u suradnji sa Društvom pedagoga tehničke kulture i informatike.Udruzi DPTK&INF Samobor, povjerena je organizacija i koordinacija radionica za osnovno i srednjoškolsku djecu u novoustrojenom Centru tehničke kulture Samobor na adresi Perkovčeva 59, Samobor.

Radionice koje se sprovode u Centru tehničke kulture u suradnji sa članicama Zajednice uz koordinaciju DPTK&INF:

 • Foto-radionica
 • Informatika
 • Mala škola astronomije
 • Prometna tehnika
 • Radionica aviomodelarstva
 • Radionica elektronike
 • Radionica kamere i filmskog snimanja
 • Radionica obrade drva i metala
 • Radionica robotike
 • Rock akademija
 • Speleologija za osnovno i srednjoškolsku mladež
 • Tonska tehnika

PODJELI SA PRIJATELJIMA