Ustrojstvo

Zajednica tehničke kulture Grada Samobora potiče, promiče i skrbi se o razvitku tehničke kulture na području Grada Samobora i omogućuje ostvarivanje zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture zbog kojih se u nju udružuju, usklađuje djelovanje udruga tehničke kulture i gradskih strukovnih saveza udruga tehničke kulture, a osobito ostvarivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Zajednica je pravni slijednik ranije društvene organizacije (udruženja građana) Narodne tehnike - saveza organizacija za unapređenje tehničke kulture općine Samobor i preuzima sva njezina prava i obveze, te svu imovinu. 
Zajednica tehničke kulture Grada Samobora osnovana je 17. siječnja 1997.

Osnivači zajednice: Društvo inžinjera i tehničara Grada Sambora, FAG Enthusia Planck, Oltimer klub Samobor, Radio Klub Samobor, Radio Klub Tule i Vužić te Zrakoplovni klub Parafreek.

Prvi predsjednik : Josip Burica:  1997 – 2001. 
Predsjednik: Damir Čučić:  2001. – 2005. 
Predsjednik: Krešimir Motočić:  2005. – 2015.
Predsjednik: Stjepan Črnjak: 2015. – danas


Zajednica  tehničke kulture  Grada Samobora

Mandatno razdoblje 2015. – 2017.

Predsjednik: Stjepan Črnjak
Tajnik: Marko Terihaj
Podpredsjednik: Ivan Vlainić


Skupština:
Skupštinu Zajednice čine po četiri člana svake udruge članice, ukupno 56 članova.


Izvršni odbor:
Stjepan Črnjak – predsjednik
Članovi: Ivan Vlainić, Krešo Biščan, Tomislav Japunčić, Hrvoje Lukina, Matko Burić, Zlatko Matičić, Boško Odak, Siniša Pavešić


Nadzorni odbor:
Ivan Medvedović, Nenad Jamić i Miljenko Mogulić


Sud časti:
Predsjednik: Igor Takač
Članovi: Miljenko Petrac, Ivica Knežević