Javni poziv

Na temelju članaka 20. i 21 Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članka 1. Stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, broj 26/15), Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu usvojenog na 34. Sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti broj 7/2016) i članaka 14. i 57. Statuta Zajednice tehničke kulture grada Samobora, Izvršni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 25. siječnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju i objavi javnog poziva za prikupljanje programa udruga tehničke kulture za izradu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora u 2017. godini

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga tehničke za izradu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora u 2017. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).


  1. Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora u 2017. godini
  2. Tekst javnog poziva iz točke 1 ove Odluke bit će objavljen na web stranici Zajednice tehničke kulture grada Samobora www.ztkgs.hr
  3. Poziv je otvoren do 15. veljače 2017. u 16:00 sati
  4. Predmet Javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva objavljuje i rok za podnošenje prijava objavit će se isključivo na web stranici Zajednice tehničke kulture grada Samobora i lokalnim medijima Grada Samobora.

Predsjednik ZTKGS
Stjepan Črnjak
Samobor, 25. 01. 2017.

Sve dokumente vezane uz ovaj Javni poziv možete preuzeti u mapi "dokumenti" ili na ovom linku.


ARHIVA

PODJELI SA PRIJATELJIMA